Produkcja 3.0

wpis w: Aktualności | 0

Lista zmian w stosunku do 2.5

 • Dodano zerowanie ilości przy rozliczaniu ZP.
 • Walidacja struktury – czy struktura nie ma zapętlenia
 • Produkcja dla Enova: sesja przy rozliczaniu zlecenia
 • Możliwość filtrowania po numerze partii w oknie wyboru dostawy
 • Zwiększono domyślną precyzję pól ilości w strukturach: Decimal 20,4 -> Decimal 20,6
 • Lokalizacje – dodano tryb wydania FIFO (dotąd było ze wskazaniem dostaw)
 • Zmieniono label w typach zleceń: brak ceny -> z definicji dok. mag.
 • Uwzględnianie zamówień własnych do generowania zapotrzebowania.
 • Nowa akcja w technologii: “wstaw proces”
 • IntelliSense w skryptach C#
 • Rozszerzenie możliwości eksportu do OptyWin
 • Automatycznie przycinanie za długich kodów struktur przy kopiowaniu
 • Produkcja Forte; umożliwiono wybieranie partii gdy dostawa niezatwierdzona wartościowo
 • Nowy szablon kolorów: Silver
 • Nowy typ lokalizacji do współpracy z MES: magazyn, maszyna
 • Produkcja Enova – Wskazywanie partii na RW
 • Nowy typ lokalizacji – “bez kolejkowania LIFO”
 • Widok zamówień\Procesy
 • Magazyn- pobieranie ostatniego ze stosu (LIFO z lokalizacji)
 • Obrazek z poziomu struktur i z dysku, nie z bazy
 • Produkcja Enova – pozycja dokumentu współczynnik
 • Produkcja Enova Item – domyślna jednostka miary
 • Wyłączenie wymagalności stanowiska roboczego w definicji zdarzenia
 • blokowanie struktur już nie używanych
 • Lokalizacje – obsługa LIFO
 • Notyfikacje na zamówieniach odbiorców
 • Produkcja: Wprowadź parametry operacji
 • Plugin Obsługa paczek (jednostek transportowych
 • Grupowe przypisanie maszyn do linii marszruty zlecenia
 • Zmiana sposobu przechowywania czasu w tabelach (timespan)
 • Po obliczeniu zapotrzebowania półproduktów sumowanie wg kodu
 • Workery z wykonaniem w pozycji i zamówieniu obcym
 • Realizacja zlecenia/pozycji wg maszyny, stanowiska, operacji
 • powiazanie PW z zamówieniem:
  • tworzenie powiazania pozycji powiązanych dokumentów
 • Automatyczne przyjmowanie wyrobu na stan w MES:
  • tworzenie relacji PW do ZO
 • Numery seryjne – format numeru
 • Logistyka, Inwentaryzacja wg partii na terminalu
 • Zmiany w WormUi: Użytkownicy, Role:
  • Formatka role zakładka Użytkownicy
  • Formatka użytkowników zakładki: role, działy zmiana z list na gridy
  • Grupowanie w zakładce Okna i kartoteki: wydruki, pozycja menu
 • Eksport/import planu PerfectCut
 • WormUi – przyspieszenie działania formatek ról, userów
 • Nowe okno załączników
 • Drobne modyfikacje harmonogramu zgrubnego
 • Ustawienia: po zapisie nie trzeba restartować aplikacji

Dół formularza