Pulpit Menadżerski 3.2

 

Opis zmian do wersji 3.2.6254 z dnia 14.02.2017 r.

 

Nowa funkcjonalność:

 • Wykresy 2D parametr "Automatyczne dopasowanie"
 • WEB: Na liście dostępnych raportów został dodany przełącznik pomiędzy widokiem "kafelków", a wyświetleniem raportów w formie listy.

Poprawione funkcje:

 • Przy zrzucie formularza tabeli nie są widoczne podsumowania grupy dla pierwszej kolumny
 • Okno "Konfiguracje połączeń do baz danych" nie są wyświetlana nazwy instancji serwera MsSql
 • Nie wyświetla się lista komend wiersza poleceń

Zmiana funkcjonalności:

 • Parametry raportów zastąpione nowym typem filtru "Parametr"
 • Kosmetyka okna "Konfiguracje połączeń do baz danych"

 

Opis zmian do wersji 3.1.6162 z dnia 14.11.2016 r.

 

Nowa funkcjonalność:

 • Dziennik zmian (changelog)
 • Web: Wyświetlanie wersji aplikacji
 • Web: Obsługa zapytań sql w parametrach

Poprawione funkcje:

 • Web: Stronicowanie w raportach Grid i Pivot
 • Web: Obsługa słowników w parametrach
 • Edytor źródła danych, przy walidacji nie były brane wartości parametrów wprowadzone w raporcie
 • Edytor źródła danych, przy walidacji ustawiana domyślna wartość parametru typu Data, DataCzas, jeśli nie została wprowadzona przez użytkownika
 • Błąd zależny od środowiska z nierozwijaniem się list combo np. źródła danych => dostawca
 • Przy zbyt długiej kombinacji nazwy raportu, źródła danych oraz parametru przekraczającej 100 znaków wartości parametrów wprowadzone przez użytkownika nie są zapisywane
 • Web: Obsługa filtrów typu "okres"
 • Web: etykiety dla filtrów SQL

Zmiana funkcjonalności:

 • Parametry raportów zastąpione nowym typem filtru "Parametr" 

 

Opis zmian do wersji 3.1.5955 z dnia 21.04.2016 r.

Nowa funkcjonalność:

 • Pulpit Menedżerski, wersja Web (beta)
 • Dodany nowy wygląd formularza edycji danych użytkownika
 • Dodano obsługę źródeł danych ODBC
 • Dodana możliwość uruchomienia synchronizacji źródła danych z wiersza poleceń.
 • Dodana obsłucha silnika baz danych PostgreSQL
 • Dodany nowy motyw- Silver
 • Dodano opcję nadpisywania wcześniejszych wersji podczas instalacji
 • Dodano możliwość konfiguracji bazy MySQL
 • Dodana nazwa raportu z menu w prawach do widoków i okien
 • Dodane podpowiedzi składni (Intellisense) w skryptach C#
 • Dodana obsługa silnika baz danych MySQL
 • Dodane wykrywanie architektury systemu podczas instalacji
 • Dodaną wspólną bazę użytkowników dla Pulpitu Menedżerskiego i Unicore Produkcja

Poprawione funkcje:

 • Usunięte parametry konfiguracji programów Enova, oraz Symfonia
 • Usunięcie nieużywanych parametrów konfiguracji
 • Dodane brakujące biblioteki Dll
 • Połączenie do nowo utworzonej bazy
 • Poprawiono działanie filtrów przekazywanych do zapytań SQL

Zmiana funkcjonalności:

 • Dostosowanie do zmian w szkielecie aplikacji WormUI
 • Nowa wersja bibliotek DevExpress (11.2.14)

Pulpit 3.2

Pulpit Web 3.2