Dlaczego warto zakupić gwarancję na oprogramowanie?

Zakup gwarancji oprogramowania Unicore nie jest obowiązkowy. Kupując licencję, nabywa się prawo do użytkowania programu dożywotnio. Wykupienie rocznej gwarancji to prawo klienta. Dla prawidłowego rozwoju firmy i chęci rozbudowywania technologii niezbędna jest aktualizacja programów.

Po wykupieniu gwarancji na kolejny rok klient ma prawo:

– do użytkowania najbardziej aktualnej – dostosowanej do ostatnich zmian w przepisach – wersji oprogramowania.
– do rozbudowy licencji, w tym do: zakupu kolejnych stanowisk, rozbudowy funkcjonalności użytkowanego systemu.
– związane z odpowiedzialnością gwarancyjną producenta (Unicore)

Co w przypadku jeśli klient posiada oprogramowanie Unicore bez aktualnej gwarancji?

– traci prawo do użytkowania najbardziej aktualnej wersji programu Unicore (Klient ma prawo do użytkowania ostatniej wersji wydanej w okresie kiedy licencja była objęta gwarancją).
– traci prawa gwarancyjne w tym: prawo do odpowiedzialności gwarancyjnej producenta (Unicore) za błędy w oprogramowaniu oraz odpowiedzialności odszkodowawczej.
– traci prawo do rozbudowy programu o kolejne funkcjonalności i modyfikacje.
– traci prawo do uzyskania pomocy technicznej bezpośrednio u producenta (Unicore)

Jakie są rodzaje aktualizacji i ile kosztują?

Wyróżniamy dwa rodzaje aktualizacji:
1. Aktualizacja Terminowa – odpłatna aktualizacja programu z odtworzeniem warunków gwarancji na kolejne 12 miesięcy od daty zakończenia poprzedniego okresu gwarancyjnego.
Koszt: 15% wartości programu według cen z cennika Producenta na dzień zakupu aktualizacji.
Termin: 12 miesięcy licząc od daty zakończenia poprzedniego okresu gwarancyjnego.
2. Aktualizacja Otwarta – odpłatna aktualizacja programu z odtworzeniem warunków gwarancji na 12 miesięcy od daty jej zakupu.
Koszt: 30% wartości programu według cen z cennika Producenta na dzień zakupu aktualizacji.
Termin: 12 miesięcy licząc od daty zakupu aktualizacji

Poprzez aktualizację otwartą klient może również odnowić licencje, z których wcześniej zrezygnował.

UWAGA! ZAKUPIENIE DODATKOWYCH STANOWISK W TRAKCIE UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA Z WAŻNĄ GWARANCJĄ NIE POWODUJE WYDŁUŻENIA OKRESU GWARANCYJNEGO.