Pracownicy Prokuratury

wpis w: ... | 0

Rozwiązanie dedykowane dla Prokuratur – ujmuje pełną specyfikę ewidencji kadrowej Prokuratorów

Dedykowane rozwiązanie poszerza możliwość ewidencji danych kadrowych pracowników prokuratury oraz możliwość wykonania obszernego raportowania.

Dla kogo:

 • Prokuratura Okręgowa
 • Prokuratura Rejonowa
 • Prokuratura Regionalna

Funkcjonalność:

 • Prowadzenie kartoteka prokuratora (historia zatrudnienia, pełnione funkcje, delegowania, funkcje w KRP, nagrody i kary, inne okoliczności, przejście i powrót ze stanu spoczynku, wykształcenie, kwalifikacje, stopnie i tytuły naukowe).
 • Ewidencji przebiegu służby prokuratorskiej.
 • Dedykowany raport przebiegu służby podzielny na sekcje:
  • część pierwsza – Dane osobowe,
  • część druga – Przebieg służby prokuratorskiej,
  • część trzecia – Stosunki rodzinne i osobiste,
  • część czwarta – Kwalifikacje,
  • część piąta – Ordery i odznaczenia,
  • część szósta – Inne okoliczności mające wpływ na pełnienie urzędu prokuratora.

Benefity:

 • automatyzacja procesu generowania raportu Przebiegu służby,
 • możliwość ewidencji i szybkiego dostępu do danych osobowych i kartoteki prokuratora.