Rozrachunki Funduszy Pożyczkowych

wpis w: ... | 0

Dedykowany dla firm, w których funkcjonują fundusze pożyczkowe PKZP oraz ZFM

Dodatek enova365 Rozrachunki Funduszy Pożyczkowych w obszarze rozrachunków pozwala kontrolować plan spłat pożyczki w ratach i automatyzować rozliczanie tych spłat wraz z należnymi odsetkami. Należne raty mogą być potrącane z wynagrodzenia lub mogą pojawiać się jako należności od pracowników do wpłaty w kasie lub na rachunek bankowy funduszu pożyczkowego.

Dla kogo:

  • Jednostki administracji publicznej
  • Szpitale
  • Firmy produkcyjne

Funkcjonalność:

  • kontroluje plan spłat,
  • oblicza należne odsetki,
  • dokonuje potrąceń z wynagrodzeń lub generuje należności do wpłaty w kasie lub na rachunek bankowy funduszu.

Benefity:

  • uproszczenie procesów płacowych i księgowych związanych z funkcjonowaniem i rozliczaniem funduszy pożyczkowych.