Nowa wersja Enova 12.3.2

wpis w: Aktualności | 0

 

Najnowsza wersja oprogramowania enova365 numer 12.3.2 została opublikowana.

Uwaga! Enova 12.3.2 jest kompatybilna jedynie z Unicore Produkcja 3.6

wersja: 12.3.2 (12.3.6409) z dnia: 19.07.2017 r.

Szanowni Państwo,

Aktualna wersja 12.3.2 (12.3.6409) zastępuję wersję 12.3.1 (12.3.6390) z dnia 30.06.2017 r., Funkcjonalność nowej wersji została rozszerzona o możliwość weryfikacji statusu VAT kontrahenta poprzez komunikację online z Portalem Podatkowym Ministerstwa Finansów.

Wersja 12.3.2 jak również poprzednia wersja 12.2.2 zapewniają obsługę wysyłki eDeklaracji po zmianach w serwisie eDeklaracji wprowadzonych przez Ministerstwo Finansów od 1 lipca 2017 r. Szczegóły na ten temat zawarte są w odrębnym komunikacie tutaj>

Nowości!

Kadry i Płace

Dostosowanie enova365 do zmian w przepisach:

  • o zatrudnieniu pracowników tymczasowych,
  • zmiana kwoty wolnej na 75% kwoty najniższej emerytury dla należności niealimentacyjnych od potrąceń z zasiłków,
  • wprowadzenie nowego wzoru świadectwa pracy,
  • wprowadzenie nowych wskaźników.

Dodanie obsługi okresów wypowiedzeń dla umów cywilnoprawnych.

Dodanie nowego mechanizmu rozliczania odpisów na Instytucje użytku publicznego.

Rozszerzenie możliwości wprowadzenia rachunków bankowych dedykowanych tylko dla umów zleceń.

Dodanie możliwości rozliczenia depozytu komorniczego jako zwrotu dla pracownika, a nie tylko komornika.

Rozszerzenie możliwości rozliczania pracowników z kartotekami wieloetatowości o możliwość wspólnego rozliczania spłat pożyczek i zajęć komorniczych.

Dodanie możliwości ewidencji danych kontaktowych na kartotece pracownika w wersji platynowej.

Do wersji platynowej wprowadzono możliwość naliczania planowanych list płac.

CRM

Mechanizm tworzenia szablonów wiadomości sms i wiadomości email.

Funkcjonalność szczególnie przydatna dla pracowników działów marketingowych tworzących korespondencje seryjną: newslettery, kampanie email i smsowe.

Import kontaktów z plików vCard. Funkcjonalność dedykowana handlowcom, którzy gromadzą kontakty na różnych urządzeniach. Dzięki tej funkcjonalności w prosty sposób mogą zaimportować kontakty do enova365 z wykorzystaniem standardu vCard.

Synchronizacja elementów wysłanych z Poczty CRM, z folderem “Wysłane” na serwerze pocztowym. Dzięki temu obraz poczty email jest jednolity zarówno w enova365 jak i na serwerze poczty.

Tworzenie kategorii kontrahentów. Funkcjonalność pozwala tworzyć grupy podmiotów, z którymi współpracujemy. Kategorie umożliwiają efektywniejszą pracę z listą kontrahentów dzieląc ją np. na klientów, odbiorców, dostawców.

Handel

Dostosowanie programu do aktualnych przepisów prawnych w zakresie tworzenia deklaracji Intrastat wywóz.

Tworzenie korekt rabatowych do dokumentów zakupu. Dzięki tej funkcjonalności wiele dokumentów zakupu można powiązać z jednym dokumentem korekty rabatowej, wystawionej na wartość udzielonego przez dostawcę rabatu.

Nowy sposób tworzenia powiązań pomiędzy kontrahentami umożliwiający ustalenie, który z podmiotów będzie płatnikiem w przypadku, gdy oba podmioty znajdą się na jednym dokumencie (płatnik – odbiorca).

Funkcjonalność szczególnie przydatna w obsłudze firm wieloodzdiałowych oraz powiązanych ze sobą spółek budżetowych.

Nowe okno “Składniki produktu” dostępne na pozycji dokumentu.

Umożliwia ono szybki podgląd składników produktu wybranego na pozycję dokumentu oraz zamianę samego produktu na pozycję z jego składnikami.

Księgowość

Ułatwienie analizy powiązań między dokumentami ewidencji oraz między dokumentami ewidencji i dokumentami handlowymi.

Dane prezentowane na nowej zakładce w dokumencie ewidencji “Powiązane dokumenty”. Funkcjonalność przydatna szczególnie dla firm obsługujących rozliczenia VAT w odwrotnym obciążeniu oraz dla wszystkich analizujących korekty dokumentów.

Możliwość eksportu zawartości pliku JPK_VAT(2) do arkusza kalkulacyjnego Excel.

Optymalizacja przeliczania obrotów i sald kont księgowych.

Workflow i DMS

Nowy sposób podpinania załączników. Funkcjonalność umożliwia ich prostsze kopiowanie pomiędzy obiektami w enova365. Dodatkowo pozwala na zachowanie lepszej kontroli nad załącznikami, bez powiększania rozmiaru bazy danych po ich skopiowaniu.

Systemowe

Aplikacja Android enova365 – Dodawanie zalączników (pliki z pamięci wewnętrznej, zdjęcia z aparatu, itp.) do formularzy kartotek i dokumentów.

Aplikacja Android enova365 – Możliwość wykonania połączenia, wysłania smsa i wiadomości e-mail z poziomu kartoteki kontrahenta lub pracownika.

ZOBACZ ULOTKĘ ->


INSTALATORY:

instalator enova365 12.3.6409
instalator enova365 12.3.6409 msi do instalacji domenowych

instalator enova365 demo 12.3.6409 samodzielnie instaluje serwer Microsoft SQL Server 2012, którego instalacja nie jest możliwa na systemie Windows XP. Hasło dla operatora serwera SQL: enova.122613641

instalator enova365 demo maksimum 12.3.6409 zawiera wszelkie niezbędne komponenty instalacyjne – rozmiar 989 MB

Zestaw plików PDB enova365 12.3.6409 zawiera kolekcję plików PDB wykorzystywaną przy debugowaniu aplikacji

enova365 multi

instalator enova365 12.3.6409
instalator enova365 Helper 1.7.6
instalator enova365 dla systemu Android 

Po zainstalowaniu na systemie Android aplikacja enova365 domyślnie łączy się z przykładową bazą danych (tryb demo). Połączenie z własnym serwerem enova365 można skonfigurować w ustawieniach aplikacji. Szczegóły konfiguracji dostępne są w Bazie wiedzy tutaj>
Opis sposobu korzystania z aplikacji znajduje się w Bazie wiedzy tutaj>

Serwer web enova365 od wersji 10.9 wymaga zainstalowanego środowiska .NET Framework w wersji 4.5.

Pulpity enova365

Przypominamy, że od wersji 12.0 we wszystkich Pulpitach enova365 została wprowadzona możliwość zapisywania ustawień wydruków i widoków list w nowym kontekście Wszyscy operatorzy pulpitów.
Zobacz ulotkę do Pulpitów>

Zmienione moduły dodatkowe

Aktualne wersje wszystkich modułów dodatkowych dostępne są tutaj.
enova365 Harmonogram Zadań 12.3.6409 Wersja kompatybilna z enova365 w wersji 12.3.6409