Nowa wersja enova365 15.1

wpis w: Aktualności | 0

17 grudnia pojawiła się nowa wersja 15.1 programu enova365

Najnowsza wersja jest w pełni kompatybilna z najnowszą wersją Unicore Produkcja 3.6

Aby zapewnić Państwu wsparcie przy wdrożeniu zmian legislacyjnych na rok 2019, zespół Soneta zaplanował nowelizację algorytmów w enova365, publikując trzy nowe wersje na przestrzeni (grudzień 2018/luty2019). Wszystko po to, aby Państwo zrealizowali swoje powinności wobec urzędów, pracowników, czy kontrahentów w narzuconych przez ustawodawcę terminach, zgodnie z obowiązującym prawem.

W wersji 15.1 zostały opublikowane zmiany z obszarów:

Szczegółowy opis zmian do wersji znajduje się w ulotce do wersji 15.1

Kolejne wersje zostaną opublikowane na początku roku 2019, będą to kolejno:

1. Wersja 15.2, zwana wersją styczniową – planowana data publikacji 10.01.2019 r., w której zostaną ujęte zmiany dotyczące obszaru:

a) Kadry Płace

Obsługa nowej wersji programu Płatnik w zakresie:   

  • Aktualizacja obecnych deklaracji: DRA, RCA, ZWUA                                                                       
  • Nowe Deklaracje: DRA cz. II, RCA cz. II (nowe przepisy o małym ZUS-ie dla Właścicieli)
  • Nowe Deklaracje: OSW, RPA, RIA (nowe przepisy o skróconym okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej).
  • Obsługa e-deklaracji dla deklaracji przygotowywanych po 1 stycznia 2019 za rok 2018: PIT-11(24), PIT4R(8), PIT8AR(7), PIT 8C(9), IFT1/1R(14)

b) Księgowość:

Aktualizacja XML eDeklaracji PIT-36(26), PIT-36L(14), PIT-28(21), możliwych do zaimportowania w aktywnych formularzach PDF Ministerstwa Finansów.

2. Wersja 15.3, zwana wersją lutową – planowana data publikacji 15.02.2019 r., w której zostaną ujęte zmiany dotyczące obszaru:

a) Kadry Płace

Elektroniczna dokumentacja pracownicza, popularnie zwane e-teczkami, dostosowanie do ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. oraz przepisów wykonawczych 

b) Księgowość:

Elektroniczne Sprawozdania Finansowe: udostępnienie funkcjonalności sporządzania sprawozdań finansowych (odpowiadających zakresom informacji przeznaczonych dla jednostek innych, małych, mikro, organizacji pozarządowych), generowania plików e-Sprawozdań Finansowych oraz podpisywania i wysyłki plików do Szefa KAS (w przypadku osób fizycznych) lub pobrania plików przeznaczonych do wysyłki do Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku podmiotów wpisanych do KRS).