Nowa wersja enova365 15.4

wpis w: Aktualności | 0

12.03.2019 r. pojawiła się nowa wersja enova365 15.4

Najnowsza wersja jest w pełni kompatybilna z najnowszą wersją Unicore Produkcja 3.6

Wersja 15.4 zawiera nowe mechanizmy umożliwiające prowadzenie elektronicznej dokumentacji pracowniczej (e-dokumentacji).

Wersja 15.4 zawiera głównie zmiany w obszarze:

a) Kadry i płace: 

• e-dokumentacja pracownicza: funkcjonalności umożliwiające prowadzenie w systemie enova365 elektronicznej dokumentacji pracowniczej zgodnie z zapisami ustawy z 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją..

b) Księgowość:

• Nowe wzory deklaracji VAT-7(19) i VAT-7K(13)

Uwaga!
“W związku z udostępnionym przez Ministerstwo Finansów projektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych prawdopodobnie będziemy publikowali wersję dodatkową zawierającą nowe wzory deklaracji CIT-8 wraz załącznikami, które zastąpią aktualnie obowiązując wzory jeszcze do rozliczeń podatku dochodowego za rok 2018.
Według stanu na dzień publikacji wersji 15.4 prace nad finalną wersją rozporządzenia nie zostały jeszcze zakończone. Z treści projektu rozporządzenia wynika, że nowe wzory deklaracji zaczną obowiązywać z dniem następującym po dniu ogłoszenia”.

https://www.enova.pl/aktualne-wersje-systemu/

Szczegółowy opis zmian do wersji 15.4 znajduje się w ulotce do wersji 15.4.