Jedna licencja zapewnia dostęp nielimitowanej liczbie użytkowników do jednego źródła danych. Przez źródło danych rozumiemy pojedynczą bazę danych SQL.
Wraz z zakupem licencji, klient otrzymuje gwarancję uprawniającą do pobierania i instalowania wszystkich wersji programu opublikowanych, w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu.
Gwarancja nie obejmuje prawa do usługi instalacji, szkolenia z jego obsługi ani wdrożenia.

Przykłady licencjonowania

Przykład 1 - Osobne bazy Handlu i FK

Należy zastosować licencje dla dwóch źródeł danych: bazy handlu i bazy FK. Można zastosować upust wartościowy przy jednoczesnym zakupie.

Przykład 3 - Biuro rachunkowe

Jeżeli biuro rachunkowe chce udostępniać raporty dla wybranych klientów (np. 20 firm), nabywa jedną licencję z dodatkiem PM Web na swój NIP i aktywację dla każdego klienta, który będzie obsługiwany:

  • 1x PM
  • 1x PM Web
  • ((PM+PM Web) * 10%) * liczba firm

 

 

Przykład 2 - Handel, FK w jednej bazie

W przypadku jednego podmiotu, który używa Handlu, FK, ale ich dane są we wspólnej bazie, wystarczy licencja na jedno źródło danych. 

Przykład 4 - Handel wielofirmowy

(wiele baz danych, np. oddziały firmy lub kilka podmiotów jednego właściciela).

Licencja jest na jedno źródło danych: jedna baza, to jedno źródło danych. W tym przypadku możemy:

- udzielić licencji na każde źródło danych i zastosować upust ilościowy przy jednoczesnym zakupie (liczba źródeł x wartość licencji) - 10%

- zastosować licencje bez limitu firm. Koszt to trzykrotność pojedynczej licencji.

Rodzaje przedłużeń gwarancji

Aktualizacja terminowa

 

 

Odpłatne odtworzenie warunków gwarancji na kolejne 12 miesięcy od daty zakończenia poprzedniego okresu gwarancyjnego.

  • Koszt: 15% wartości licencji według cen z cennika na dzień zakupu przedłużenia gwarancji.
  • Termin: 12 miesięcy licząc od daty zakończenia poprzedniego okresu gwarancyjnego.

Aktualizacja otwarta

 

 

Odpłatne odtworzenie warunków gwarancji na 12 miesięcy od daty jej zakupu.

  • Koszt: 30% wartości licencji według cen z cennika na dzień zakupu przedłużenia gwarancji.
  • Termin: 12 miesięcy licząc od daty zakupu przedłużenia gwarancji

Dzięki przedłużeniu gwarancji otwartej klient może odnowić licencje, z których wcześniej zrezygnował.

UWAGA! ZAKUPIENIE DODATKOWYCH STANOWISK W TRAKCIE UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA Z WAŻNĄ GWARANCJĄ NIE POWODUJE WYDŁUŻENIA OKRESU GWARANCYJNEGO.

Pulpit Menedżerski - Czym jest Pulpit Menedżerski?
Pulpit Menedżerski - Jak to działa?
Pulpit Menedżerski - Wymagania techniczne