Licencja jest udzielana na jedną firmę, na liczbę jednoczesnych użytkowników.
Wraz z zakupem licencji klient otrzymuje gwarancję uprawniającą do pobierania i instalowania wszystkich wersji programu opublikowanych w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu.
Gwarancja nie obejmuje prawa do usługi instalacji, szkolenia z jego obsługi ani wdrożenia.

Rodzaje aktualizacji:

Aktualizacja terminowa

Odpłatna aktualizacja programu z odtworzeniem warunków gwarancji na kolejne 12 miesięcy od daty zakończenia poprzedniego okresu gwarancyjnego.

  • Koszt: 15% wartości programu według cen z cennika Producenta na dzień zakupu aktualizacji.
  • Termin: 12 miesięcy licząc od daty zakończenia poprzedniego okresu gwarancyjnego.
Aktualizacja otwarta

Odpłatna aktualizacja programu z odtworzeniem warunków gwarancji na 12 miesięcy od daty jej zakupu.

  • Koszt: 30% wartości programu według cen z cennika Producenta na dzień zakupu aktualizacji.
  • Termin: 12 miesięcy licząc od daty zakupu aktualizacji

Poprzez aktualizację otwartą klient może również odnowić licencje, z których wcześniej zrezygnował.

UWAGA! ZAKUPIENIE DODATKOWYCH STANOWISK W TRAKCIE UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA Z WAŻNĄ GWARANCJĄ NIE POWODUJE WYDŁUŻENIA OKRESU GWARANCYJNEGO.

Unicore Produkcja - Czym jest Unicore Produkcja?
Unicore Produkcja - Jak to działa?
Unicore Produkcja - Wymagania techniczne
Unicore Produkcja - Zestaw Unicore MES