Aktualizacja jest odnowieniem umowy gwarancji na licencję o kolejny okres. Wymaga wniesienia opłaty na rzecz Producenta. Ważna Gwarancja uprawnia Klienta do pobierania aktualnych wersji oprogramowania. W zależności od momentu wykupienia przedłużenia gwarancji w stosunku do terminu określonego w Certyfikacie Rejestracji Oprogramowania, wyróżniamy 2 rodzaje aktualizacji.

Aktualizacja Terminowa

Koszt: 15% wartości modułów zawartych na licencji obliczanych według cen z cennika Producenta na dzień zakupu aktualizacji.

Termin: 12 miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia okresu gwarancyjnego.

Uwaga! Zakupienie dodatkowych stanowisk i/lub modułów enova365 w trakcie użytkowania oprogramowania z ważną gwarancją nie powoduje wydłużenia okresu gwarancyjnego.
Opłacie za przedłużenie gwarancji nie podlegają moduły i /lub stanowiska zakupione po szóstym miesiącu licząc od daty rozpoczęcia poprzedniego okresu gwarancyjnego. Będą brane pod uwagę, jako element podstawy do wyliczania wartości aktualizacji dopiero przy kolejnej aktualizacji.

Przykład: Klient zakupił 01 marca 2013 moduły: Księga Handlowa i Handel w ilości po 1 stanowisku. Okres gwarancyjny liczony jest od 01.03.2013 i trwa 12 miesięcy. W czerwcu 2013 Klient rozbudował licencję nabywając kolejne 2 stanowiska Handlu. W październiku klient dokupił moduł Kadry Płace 1 stanowisko. W kolejnych miesiącach nie rozbudowywał licencji.

W lutym 2014 Klient wykupuje przedłużenie gwarancji (aktualizację). Podstawę do wyliczenia wartości, która musi zapłacić Klient stanowią te moduły, które klient posiadał na swojej licencji na koniec sierpnia 2013 (marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień = 6 miesięcy), czyli KHx1, Hx3.

Moduły zakupione po szóstym miesiącu (Kadry Płace 1 stanowisko) wejdą w podstawę wyliczenia należności za przedłużenie gwarancji w roku kolejnym.

Aktualizacja Otwarta

Koszt: 30% wartości modułów zawartych na licencji obliczanych według cen z cennika Producenta na dzień zakupu aktualizacji.

Termin: od pierwszego dnia 13-stego miesiąca licząc od daty rozpoczęcia okresu gwarancyjnego.

Poprzez aktualizację otwartą Klient może również odnowić moduły, z których zrezygnował we wcześniejszych aktualizacjach. Odnowienie modułów nie przedłuża terminu gwarancji.

 

Enova - Co to jest Enova?
Enova - Warianty
Enova - Promocje
Enova - Moduły
Enova - Cennik
Enova - wymagania techniczne