Aktualizacja jest to odnowienie umowy gwarancyjnej na licencję o kolejny rok.

Wymaga wniesienia opłaty na rzecz Producenta.

Korzyści z posiadania aktualnej gwarancji:

  • możliwość pobierania najnowszych wersji oprogramowania
  • gwarancja zgodności programu z przepisami księgowymi, kadrowymi i gospodarczymi
  • dostęp do oprogramowania dostosowanego pod sprawdzone trendy technologiczne
  • możliwość korzystania z nowych funkcjonalności
  • stabilność i bezpieczeństwo biznesowe

Gwarancja nie obejmuje prawa do usługi instalacji, szkolenia z jego obsługi, wdrożenia ani wsparcia programu.

W zależności od momentu kiedy wykupimy przedłużenie gwarancji wyróżniamy 2 rodzaje aktualizacji.

Aktualizacja Terminowa

 

Koszt: 15% wartości modułów zawartych na licencji, obliczanych według aktualnie obowiązującego cennika.

Termin: 12 miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia okresu gwarancyjnego.

*Zakupienie dodatkowych stanowisk i/lub modułów enova365 w trakcie użytkowania oprogramowania z ważną gwarancją nie powoduje wydłużenia okresu gwarancyjnego.
Opłacie za przedłużenie gwarancji nie podlegają moduły i /lub stanowiska zakupione po szóstym miesiącu licząc od daty rozpoczęcia poprzedniego okresu gwarancyjnego. Będą brane pod uwagę, jako element podstawy do wyliczania wartości aktualizacji dopiero przy kolejnej aktualizacji.

 

enova365 - Co to jest enova365?
enova365 - Warianty
enova365 - Promocje
enova365 - Moduły
enova365 - Cennik
enova365 - wymagania techniczne

Aktualizacja Otwarta

 

Koszt: 30% wartości modułów zawartych na licencji, obliczanych według aktualnie obowiązującego cennika.

Termin: 12 miesięcy od daty zakupu aktualizacji

*Poprzez aktualizację otwartą Klient może również odnowić moduły, z których zrezygnował we wcześniejszych aktualizacjach.
Odnowienie modułów nie przedłuża terminu gwarancji.