Rozbudowane narzędzie do uproszczenia importu, planowania, wprowadzania i ewidencji normy oraz czasu pracy

Narzędzie dedykowane jest dla firm gdzie norma oraz czas pracy jest importowany z innych programów np. programy RCP lub 4 Trans. Dodatkowo wprowadza możliwość grupowej zmiany normy i czasu pracy dla wielu pracowników równocześnie.

Dla kogo:

 • Firmy transportowe korzystające lub planujące zakup programu 4Trans (dawniej Tachoscan) firmy INELO
 • Firmy korzystające z systemu RCP firm Regitech oraz DPK
 • Firmy budowlane
 • Zakłady Pracy Chronionej (ZPCHR)
 • Firmy prowadzące projekty unijne i rozliczające czas pracy poprzez projekty
 • Instytucje finansowe
 • Urzędy
 • Restauracje
 • Sklepy

Funkcjonalność:

 • Dodatek umożliwia zaimportowanie do programu z pliku xml normy czasu pracy (planu pracy), czasu pracy (faktycznego czasu pracy), nieobecności, zestawienia czasu pracy (norma i czas pracy oraz nadgodziny w ujęciu miesięcznym), czasu pracy z podziałem na strefy pracy (np. bezpłatne przerwy w pracy, praca w warunkach szkodliwych), czas pracy z cechami (dodatkowa informacja o czasie pracy na danym projekcie – budowa, centrum kosztów, wydział itp.).
 • Import do programu enova365 z programu 4Trans: kierowców, nieobecności, normy czasu pracy (harmonogramu), czasu pracy (wykonania), dodatków (dyżury, nadgodziny dobowe, nadgodziny średniotygodniowe).
 • Współpraca z czytnikami RCP firm Regitech oraz DPK w ramach:
  • import do programu enova365 danych dotyczących czasu pracy, normy pracy,
  • eksport z programu enova365, do programu obsługującego czytnik RCP danych z zakresu pracowników, nieobecności, danych słownikowych tj. wydziałów, stanowisk, rodzajów zatrudnienia, nieobecności.
 • Możliwość podglądu oraz zmiany dodawania i usuwania normy czasu pracy i czasu pracy, a także strefy czasu pracy pracowników, nieobecności itd. bez potrzeby otwierania kartoteki każdego z pracowników, którego zmiana dotyczy.

Benefity:

 • szybki i prawie bezobsługowy import czasu pracy i normy czasu pracy pracowników oraz kierowców,
 • przyspieszenie oraz usprawnienie procesu ewidencji czasu pracy wielu pracowników jednocześnie, co pozwala zoptymalizować koszty zatrudnienia w dziale kadrowo-płacowym,
 • szybkie i bezbłędnie naliczanie wynagrodzeń kierowcom.