• ewidencja członków oraz naliczanie i rejestrację wpłat składek
  • moduł przeznaczony dla organizacji, które prowadzą ewidencję członków
  • ewidencja składek członkowskich

 

Więcej na temat modułu:

pomoc@unicore.pl