• rejestrowanie, obsługa oraz rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych
  • umożliwia ewidencję wyjazdów służbowych pracowników oraz związanych z nimi kosztów.
  • usprawnienia procesy obiegu wniosków i rozliczeń delegacji oraz dostarcza księgowości informacji o wyjazdach służbowych pracowników.
  • ewidencja poleceń wyjazdu służbowego wraz z wydrukiem
  • automatyczne wyliczanie diet dla wyjazdów krajowych i zagranicznych
  • automatyczne księgowanie rozliczeń kosztów delegacji służbowych
  • rozliczanie delegacji z pobranymi zaliczkami pracownika na poczet delegacji służbowych
  • rejestrowanie rachunków (samochód, noclegi, koszty przejazdów i inne wydatki np. bilety komunikacji miejskiej) krajowych i zagranicznych
  • ewidencja pracowników, którzy odbyli delegacje.

 

Więcej informacji na temat modułu:

pomoc@unicore.pl