• enova365 DMS (Document Managment System)
  • przechowywanie, porządkowanie dokumentach w rejestrach (przychodzące / wewnętrzne / wychodzące)
  • ewidencjonowanie zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt, a także przypisywanie ich do spraw, działów merytorycznych czy też elementów w strukturze organizacyjnej
  • opcje ułatwiające wprowadzanie danych do systemu, w tym funkcjonalność OCR (Optical Character Recognition) – służącą do rozpoznawania znaków oraz całych tekstów z plików graficznych oraz PDF
  • ewidencjonowanie dokumentów np. z jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz ze wprawami, które ich dotyczą
  • e-archiwizacja

 

Więcej na temat modułu:

pomoc@unicore.pl