• moduł umożliwia elektroniczną wymianę dokumentów pomiędzy podmiotami posługującymi się różnymi systemami informatycznymi
  • EDI (Electronic Data Interchange) to system elektronicznej wymiany dokumentów pomiędzy firmami lub instytucjami.
  • współpraca z sieciami handlowymi bez konieczności ręcznego wprowadzania dokumentów do systemu EDI
  • generowanie komunikatów EDI wprost z systemu
  • możliwość definiowania różnych komunikatów we własnym zakresie – zgodnie z wymaganiami poszczególnych firm

Więcej informacji na temat modułu:

pomoc@unicore.pl