• umożliwia edycję danych na formularzu Czas pracy i Norma czasu pracy w Pulpicie Pracownika
  • wspiera pracę działu windykacji poprzez automatyzację procesów generowania dokumentów oraz monitowania dłużnika, m.in. poprzez wysyłkę sms i e-mail
  • umożliwia wprowadzenie bezpośrednio przez pracownika normy i czasu pracy w aplikacji Pulpit Pracownika

 

Więcej informacji na temat modułu:

pomoc@unicore.pl