• eksport kompletu dokumentów księgowych wraz z opisem analitycznym do odrębnej bazy danych lub innego systemu
 • Zakres przenoszonych danych:
  • dokumenty zakupu/sprzedaży wraz z płatnościami,
  • polecenia księgowania,
  • paragony,
  • faktury wewnętrzne,
  • dokumenty magazynowe,
  • raporty kasowo-bankowe (wszystkie lub wskazane),
  • opisy analityczne, dekrety (zapisywane w opisie analitycznym) i/lub cechy do różnych obiektów.
 • szybka wymiana kompletu informacji niezbędnych w księgowości
 • oszczędność czasu i eliminacja zbędnej pracy
 • możliwość eksportu naniesionych w dokumencie źródłowym szczegółowych atrybutów (cecha, opis analityczny), które po zaimportowaniu zostaną wykorzystane do automatycznego zaksięgowania danych

 

Więcej informacji na temat modułu:

pomoc@unicore.pl