• wystawianie dokumentów sprzedaży (faktury, paragony, faktury do paragonu, faktury korygujące, proforma oraz zaliczkowe)
  • definiowanie cen
  • raporty
  • kartoteka kontrahentów
  • karta towarów i usług
  • cenniki
  • umowy i faktury cykliczne
  • definiowalne uprawenienia
  • współpraca z urządzeniami zewnętrznymi (drukarki fiskalne, kolektory danych firmy KK)
  • informacja na temat kontrahenta w jednym miejscu
  • kontrola stanu należności i zobowiązań

Więcej informacji na temat modułu:

pomoc@unicore.pl