• moduł zapewnia obsługę firmy w zakresie wystawiania dokumentów zakupu, sprzedaży, ofertowania, ewidencji zamówień i obsługi magazynu
 • moduł zawiera magazyn oraz faktury
 • kartoteka kontrahentów – przechowuje informacje o kontrahentach, bankach i urzędach
 • karty towarów i usług – karta towaru zawiera m.in listę kodów kreskowych, jednostek miar, listę zamienników
 • magazyny – możliwość obsługi wielu magazynów. Definiując magazyn możliwość wyboru metody obrotu (wyceny zapasów)
 • cenniki – możliwość definiowania wielu rodzajów cen, metody ich wyliczania, określenia cen indywidualnych dla danego kontrahenta
 • dokumenty
  • sprzedaży (m.in. faktury, paragony, faktury do paragonów, korekty, proformy, faktury zaliczkowe
  • magazynowe (m.in. WZ, RW, PZ, PW, MM, wyceny zapasów FIFO, LIFO lub np. wg. daty ważności
  • handlowe (m.in. dokumenty zakupu, oferty, zamówienia)
 • definiowanie nowych dokumentów oraz powiązań między nimi
 • możliwość wprowadzania umów na stałą dostawę lub wykonanie usługi z okresowym fakturowaniem
 • możliwość generowania deklaracji Intrastat
 • zestaw zdefiniowanych raportów m.in sprzedaż wg. towarów, usług i kontrahentów. Możliwość wyeksportowania przygotowanych danych do arkusza MS Excel.
 • definiowalne uprawnienia
 • współpraca z urządzeniami zewnętrznymi (drukarki fiskalne, kolektory danych firmy SKK)
 • szczegółowa ewidencja ofert oraz zamówień

Więcej na temat modułu:

pomoc@unicore.pl