• moduł, dzięki któremu akcje dotychczas wykonywane przez użytkownika będą inicjowane w określonym czasie lub w momencie wystąpienia konkretnego zdarzenia
 • cyklicznie sprawdza, czy w bazie danych istnieją konkretne zadania do wykonania. Wskazuje na zadanie oraz uwzględnia harmonogram, według którego ma być wywoływane
 • dwoma kluczowymi pojęciami w Harmonogramie Zadań są wyzwalacze i akcje:
  • wyzwalacz: powoduje uruchomienie zadania
  • akcja: jest pracą wykonywaną po uruchomieniu zadania.
 • przykładowe zadania wykonywane przez Harmonogram Zadań (wymaga uprawnień do innych modułów enova365, w których realizowane są poniższe czynności):
  • wysyłka powiadomień o niezapłaconych fakturach do dłużników,
  • generowanie raportów np. na koniec miesiąca,
  • powiadomienia o wykonaniu zadania (sms/e-mail),
  • wysyłka zdefiniowanych życzeń/podziękowań,
  • automatyczne uruchomienie procesu tworzenia nowego newslettera,
  • przypomnienie o zbliżającym się terminie,
  • automatyczna aktualizacja kursów walut,
  • weryfikacja danych z RCP z nieobecnościami i spóźnieniami,
  • automatyczny import danych z plików,
  • automatyczna kopia bezpieczeństwa bazy danych,
  • wykonywanie zdjęć danych (kostek analitycznych) w celu aktualizacji bazy analitycznej.

 

Więcej informacji na temat modułu:

pomoc@unicore.pl