• moduł dedykowany dla jednostek budżetowych, stowarzyszeń lub inne podmiotów, które swoją działalność finansują ze środków budżetu państwa
 • możliwość ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w oparciu o klasyfikacje budżetowe
 • prowadzenie księgowości zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • możliwość przygotowywania planów wydatków i dochodów w oparciu o wspomniane klasyfikacje budżetowe
 • kontrola zaangażowania środków budżetowych oraz kontrolę realizacji tych planów
 • informacje w systemie są podstawą tworzenia sprawozdań wymaganych przepisami rozporządzenia Ministra Finansów np.: Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S, Rb-30 itp.
 • przyporządkowanie pracowników i rozliczanie wynagrodzeń wg klasyfikacji budżetowych
 • tworzenie schematów podziałowych dla dokumentów, które umożliwiają automatyzację procesu przypisywania dokumentów do pozycji klasyfikacji budżetowych
 • przegląd rozrachunków wg klasyfikacji budżetowych
 • przygotowywanie i eksport do bankowości elektronicznej przelewów z informacją o klasyfikacji budżetowej
 • automatyczne przyporządkowywanie i księgowanie zapłat wg klasyfikacji budżetowych
 • automatyczne tworzenie sprawozdań budżetowych np. Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S, Rb-30 (z wykorzystaniem dodatku Analizy MS Excel)

 

Więcej na temat modułu:

pomoc@unicore.pl