Moduł skutecznie wspomaga zarządzanie zasobami ludzkimi w firmach zatrudniających od kilkunastu do kilku tysięcy pracowników.

Program z łatwością odwzorowuje złożoną strukturę organizacyjną firmy i spełnia wszystkie wymagania polskiego ustawodawstwa w zakresie ewidencji danych kadrowych, naliczania wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, podatków oraz składek ZUS. Odpowiednia parametryzacja systemu gwarantuje łatwość jego przystosowania do zmieniających się przepisów i w większości przypadków może być realizowana samodzielnie przez użytkownika programu.
System gwarantuje dozwoloną prawem pracy swobodę w definiowaniu harmonogramów czasu pracy i składników wynagrodzenia. Możliwe są również rozliczenia wielowalutowe. Aplikacja współpracuje z Programem Płatnik i rejestratorami czasu pracy

Elastyczność w wykonywaniu podstawowych czynności HR to cecha charakterystyczna aplikacji enova365 Kadry Płace. W trakcie wdrożenia Klient decyduje o modelu pracy, a operacje można wykonywać z różnych miejsc systemu. Definiowalne ustawienia list i formularzy, zakładanie filtrów pozwalają dostosować wygląd interfejsu tak, aby był on najbardziej czytelny, a każdy z operatorów miał pod ręką najistotniejsze informacje. Lista Ulubionych pozwala
operatorowi utworzyć skróty do najczęściej używanych miejsc i czynności w aplikacji.

System umożliwia tworzenie dowolnej struktury organizacyjnej wewnątrz przedsiębiorstwa. Daje możliwość wprowadzenia kompletu danych kadrowych, jak i płacowych osób zatrudnionych na umowę o pracę. Szeroki wachlarz umów cywilnoprawnych sprawdzi się w kontekście firm o różnorodnej specyfice. Aplikacja pozwala na odnotowanie historycznych zmian dotyczących kartoteki pracownika, zarówno danych kadrowych jak i płacowych. Moduł umożliwia m.in. ewidencję badań, szkoleń, uprawnień, wykształcenia, historii zatrudnienia. Poza obsługą standardowych procesów kadrowo-płacowych system oferuje wsparcie w procesie rekrutacji, ocen pracowniczych, ewidencji czasu pracy, a także obsługę kasy pożyczkowo zapomogowej. Mechanizm korekt pozwala automatycznie wyliczać korekty wynagrodzeń, nieobecności. System wspiera generowanie deklaracji PIT, ZUS, GUS, SODiR. Komplet zaewidencjonowanych danych kadrowych i płacowych jest bazą do wykonywania raportów statystycznych do GUS, takich jak deklaracje Z-03, Z-06, DG-1. Integracja z posiadanym systemem jest możliwa na każdym poziomie – pełna lub poprzez dekretację

Aplikacja współpracuje z Programem Płatnik (bez potrzeby dodatkowej konfiguracji) i dowolnymi czytnikami – rejestratorami czasu pracy (RCP). Gwarantuje również pełną kompatybilność z programami pakietu MS Office (Word, Excel). Integracja ta dotyczy zarówno standardowych wydruków (umowa o pracę, świadectwo pracy, wypowiedzenie), jak i zestawień przygotowanych bezpośrednio przez użytkownika. Wbudowany język raportów pozwala na tworzenie zaawansowanych wydruków.

Dla kogo?

 • Pracownicy działu Kadr oraz rachuby Płac
 • Biura rachunkowe
 • Firmy świadczące usługi z zakresu rachuby płac oraz ewidencji kadr
 • Zarząd

Kadry
Zapis informacji takich jak: dane personalne pracowników lub zleceniobiorców, dane o członkach ich rodzin, zasady wynagradzania, indywidualne ustawienia obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnych, a także dane podatkowe

Płace
Poza standardowym rozliczaniem etatów i umów zleceń (umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawne) pozwala także na udzielanie długoterminowych pożyczek czy zaliczek akonto wypłaty (opodatkowanych i nieopodatkowanych). Mechanizm cech daje dużą swobodę w definiowaniu dowolnych składników wynagrodzenia..

place

Kalendarze
Definiowanie indywidualnych rozkładów czasu pracy (w tym pracy wielozmianowej), odnotowywanie odstępstw od założonego grafiku (zarówno obecności, jak i nieobecności) oraz bezpośrednią współpracę z automatycznymi rejestratorami czasu pracy (RCP)

Deklaracje
W tym module zebrano wszelkie deklaracje: podatkowe (PIT-11, 4R, 8AR, 40, R, 8C, a także IFT-1R i IFT-1), zgłoszeniowe ubezpieczonych (ZUA, ZIUA, ZZA, ZWUA, ZCNA) i rozliczeniowe (DRA, RCA, RSA, RZA). Aplikacja umożliwia wyeksportowanie deklaracji ZUS do programu Płatnik. Ponadto wspiera obliczanie dofinansowania dla osób niepełnosprawnych, przygotowuje deklaracje Wn-d i eksportuje je do programu SODiR off-line. Natomiast wbudowane raporty ułatwiają sporządzanie deklaracji Z-03, Z- 06, DG-1 dla GUS.

deklaracje

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Ułatwia zarządzanie personelem, pozwala: usprawnić proces ocen pracowniczych kwartalnych, półrocznych i rocznych, ewidencjonować kursy i szkolenia pracownicze, planować i przeprowadzać cały proces rekrutacyjny, od rejestracji kandydata aż po jego zatrudnienie. ZZL usprawnia również analizę zapotrzebowania pracowników na określone stanowiska pracy.

Systemy wydruków
Definiowalny system umożliwia przygotowanie wydruków w dowolnym układzie w oparciu o dane z programu. Dzięki temu proces sprawozdawczości zostaje uproszczony. Ponadto każdy wydruk może zostać przesłany do programu MS Word, gdzie może podlegać modyfikacjom zgodnie z indywidualnymi potrzebami użytkownika.

Benefity:

 • usprawnienie procesów zarządzania działu HR,
 • oszczędność czasu działu HR,
 • szybki i intuicyjny dostęp do pełnej informacji o pracowniku,
 • gwarancja zgodności z wymogami ustawowymi,
 • automatyzacja procesów,
 • zmniejszenie ryzyka pomyłek,
 • wydajność systemu.

kadry i place 2