• Księga Handlowa jest przeznaczona do ewidencjonowania dokumentów, księgowania, a także sporządzania deklaracji oraz sprawozdań bieżących i okresowych.
 • narzędzie dla księgowych
 • ewidencja rozrachunków walutowych wraz z tabelą kursów oraz automatycznym naliczaniem i ewidencjonowaniem różnic kursowych, zarówno bieżących, jak i statystycznych (na koniec roku).
 • dokumenty związane z rozrachunkami z kontrahentami typu: noty odsetkowe, ponaglenia zapłaty, potwierdzenia salda, przelewy (w tym przelewy elektroniczne).
 • deklaracje VAT-7 z możliwością tworzenia, podpisywania i przesyłania deklaracji w postaci elektronicznej.
 • program jest bardzo elastyczny – możliwość samodzielnego modyfikowana i dostosowywania funkcjonalności do potrzeb użytkowników.
 • prowadzenie zapisów księgowych wg jednego dziennika lub subdzienników, które grupują dekrety dokumentów danego typu (np. sprzedaż, wyciągi bankowe).
 • ewidencja dokumentów
 • zestawienie sald i obrotów
 • ewidencja VAT
 • automatyczne sporządzanie rozliczanie podatku dochodowego CIT lub PIT.
 • zestawienia księgowe
 • schematy księgowe
 • automatyczna korekta VAT oraz korekta kosztów z tytułu „złych długów”.
 • Ewidencja Środków Pieniężnych

Więcej na temat modułu:

pomoc@unicore.pl