• prowadzenie ewidencji majątku firmy wg. Krajowych lub Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
  • możliwość prowadzenia kartotek (środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia
  • metody amortyzacji (jednorazowa, liniowa, degresywna
  • ewidencja dokumentów związanych z obrotem środkami trwałymi, wartościami niematerialnymi i prawnymi
  • ewidencja dokumentów związanych ze zmianami parametrów środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
  • możliwość łączenia środków trwałych w zestawy
  • Terminarz – możliwość wprowadzenia planowanych zadań do terminarza np. przeglądy, konserwacje itp.
  • możliwość szybkiej analizy informacji o danym przedmiocie, dokumencie.

Więcej na temat modułu:

pomoc@unicore.pl