• księgowość w uproszczonej formie
 • dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, u których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły 1 200 000 euro
 • program obsługuje
  • ewidencję ryczałtową
  • podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów
  • rozliczenia podatku VAT
  • wzorce dokumentów (noty odsetkowe, ponaglenia zapłaty, potwierdzenia salda, przelewy)
  • e-deklaracje
  • zestawienia księgowe
  • Ewidencja Środków Pieniężnych
 • gwarancja zgodności z wymogami ustawowymi
 • intuicyjna obsługa systemu.

Więcej na temat modułu:

pomoc@unicore.pl