• moduł do podglądu danych bez możliwości ich edycji
  • do kontrolingu i raportowania pracy
  • pozwala na przeglądanie z jednego miejsca wszystkich danych znajdujących się w poszczególnych modułach systemu enova365.
  • szybki dostęp do danych przedsiębiorstwa
  • sprawowanie kontroli nad użytkownikami oprogramowania enova365 oraz ich pracy

 

Więcej informacji na temat modułu:

pomoc@unicore.pl