• wspomaganie prowadzenia rozliczeń pracowników oddelegowanych do pracy zagranicą
  • ewidencjonowanie czasu pracy poza granicami kraju
  • ewidencjonowanie liczby diet mających wpływ przy naliczaniu podstawy składek ZUS i podstawy opodatkowania
  • tworzenie zobowiązań na wynagrodzenia w walucie PLN oraz innej niż PLN

 

Więcej informacji na temat modułu:

pomoc@unicore.pl