• rozdzielenie wynagrodzeń pracowników wg miejsca powstania kosztów wynagrodzeń (dokładniej niż wg standardowego podzielnika kosztów)
  • moduł daje możliwość podzielenia naliczonych już wynagrodzeń według wprowadzonego czasu pracy oraz przypisania do poszczególnych projektów realizowanych przez przedsiębiorstwo (obiekty, budowy, centrum kosztów itp.).
  • pozwala uzyskać analityczną informację o rzeczywistych kosztach wynagrodzeń
  • możliwość określenia sposobu rozliczania konkretnego elementu/składnika wynagrodzenia w celu ustalenia kosztu danego projektu
  • możliwość przypisania elementów/składników wynagrodzenia do konkretnego projektu
  • możliwość ewidencjonowania wykonania / czasu pracy i informacji o pracy przy projekcie dla poszczególnych dni
  • możliwość ewidencjonowania wykonania / czasu pracy dla grupy pracowników przy danym projekcie
  • możliwość tworzenia opisu analitycznego z podziałem na wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia przypadające na poszczególne projekty
  • możliwość tworzenia dekretów z informacją o kosztach na poszczególnych projektach i sposobie ich księgowania

 

Więcej informacji na temat modułu:

pomoc@unicore.pl