• moduł prezentuje prognozę płatności w oparciu o terminy płatności
  • redukcja ryzyka utraty płynności
  • szczegółowa analiza rozrachunków kontrahentów, szczególnie tych niosących zagrożenie niewypłacalności
  • zmniejszenie pracochłonności procesu planowania płynności finansowej,
  • racjonalne zarządzanie środkami finansowymi przy realizacji przelewów dla dostawców
  • enova365 Preliminarz EŚP jest rozszerzeniem modułu enova365 Ewidencja Środków Pieniężnych
  • odpowiada za ewidencjonowanie, tworzenie i raportowanie wszystkich operacji gospodarczych oraz dokumentów związanych z prowadzeniem rozrachunków, rozliczeń z kontrahentami, pracownikami, urzędami, bankami itp.

 

Więcej informacji na temat modułu:

pomoc@unicore.pl