• moduł przeznaczony do planowania i kontroli realizacji budżetów projektów
  • dedykowany dla stowarzyszeń i innych podmiotów, które działają w oparciu o realizację konkretnych projektów, zobowiązane są do kontroli przebiegu projektów realizowanych w ramach uzyskanego dofinansowania
  • tworzenie budżetu dla projektu
  • planowanie kwot kosztów i przychodów
  • kwalifikacja kosztów
  • wprowadzanie korekt
  • kontrola kwot zrealizowanych przypisywanie dokumentów do projektów
  • tworzenie schematów podziałowych dla dokumentów, które umożliwiają automatyzację procesu przypisywania dokumentów do projektów.
  • Budżet może być planowany w ujęciu wartościowym, ilościowym, mieszanym

 

* Moduł Projekty zawiera w sobie pełną funkcjonalność modułu CRM (bez Serwisu i Wypożyczeń) oraz funkcje związane z budżetowaniem projektów.

 

Więcej na temat modułu:

pomoc@unicore.pl