• klasyczne rozwiązanie typu B2B kierowane do firm będących kontrahentami (odbiorcy/dostawcy) dla użytkowników systemu enova365
  • produkt, rozszerzający działanie enova365 na wszystkich dostawców i kontrahentów
  • dzięki Pulpitowi Kontrahenta przedsiębiorstwa uzyskują dostęp do danych z dowolnego miejsca, o dowolnej porze, mogą usprawnić swoją pracę, skrócić proces rejestracji i obiegu dokumentów oraz przyspieszyć przepływ informacji
  • sprawne komunikowanie się z dostawcami i kontrahentami za pośrednictwem przeglądarki internetowej
  • użytkownik ma możliwość przeglądania list asortymentów, odbierania wystawionych faktur, otrzymywania informacji o należnościach i zobowiązaniach, prowadzonych kontaktach oraz aktywnościach w module CRM.
  • kontrahent zyskuje również informacje o serwisowanych lub wypożyczanych urządzeniach, a także ma dostęp do wielu innych dokumentów i informacji.

Więcej na temat modułu:

pomoc@unicore.pl