Oprogramowanie do zarządzania zasobami ludzkimi to już nie tylko program na biurku kadrowej. Aplikacje służące do samoobsługi przedsiębiorstwa współpracują z modułami podstawowymi enova365, tworząc nowy model użytkowania systemu ERP przez wszystkich pracowników. Platforma internetowa Pulpit Pracownika wraz z Pulpitem Kierownika to wygodne narzędzie, umożliwiające generowanie oraz zarządzanie wnioskami pracowniczymi i czasem pracy on-line z dowolnego miejsca i o każdej porze, także z urządzeń mobilnych. Korzystając z Pulpitów pracownicy mają stały dostęp do informacji o czasie pracy, stanie urlopów i wynagrodzeniu. Mogą również przeglądać swoje wypłaty czy deklaracje podatkowe. Kadra kierownicza zyskuje możliwość zdalnego zarządzania czasem pracy podległych pracowników oraz zatwierdzania otrzymywanych wniosków. Pulpity oszczędzają czas pracowników i menadżerów, przyspieszają realizację operacji kadrowych oraz niwelują kolejki do działów HR np. ograniczając liczbę papierowych dokumentów w obiegu.

Model pracy:
Pulpit Pracownika w enova365 pozwala na składanie wniosków (np. o urlop, o delegacje, o odbiór nadgodzin) przez pracowników, za pomocą urządzeń mobilnych (laptop, tablet, smartfon). W Pulpicie Kierownika złożone podania są automatycznie przydzielane przełożonemu lub zastępcy. Kadra kierownicza zarządza przesłanymi wnioskami. Wgląd w nieobecności pozwala na organizację czasu pracy oraz ustalenie zastępstw. Dział kadr otrzymuje niezbędne informacje do przeprowadzenia rozliczeń w enova365 Kadry Płace, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa i poufności danych – dostęp do dokumentacji pracowniczej posiadają tylko odpowiednio uprawnione osoby.

 

b

Przyśpiesz pracę z Workflow

Wykorzystanie modułu enova365 Workflow pozwala rozszerzyć funkcjonalność Pulpitów. Dzięki zdefiniowaniu procedur w firmie system może m.in. odzwierciedlić strukturę organizacyjną i automatycznie przypisywać zadania do odpowiednich zastępców podczas nieobecności pracownika. Obieg dokumentów staje się przejrzysty, a reguły postępowania są zrozumiałe dla wszystkich. enova365 Workflow porządkuje i przypisuje zadania, powiadamia o konieczności podjęcia decyzji, organizuje obieg dokumentów oraz raportuje podjęte działania. Aplikacja pozwala na budowanie własnych reguł i ścieżek postępowania z różnymi rodzajami dokumentów.

Więcej o module Workflow można przeczytać tutaj.

Zalety: 

  • oszczędność czasu
  • eliminacja błędów użytkownika
  • uproszczenie procedur
  • pewność doręczenia dokumentu
  • automatyzacja rutynowych zadań
  • ujednolicenie działań w obrębie organizacji

Możliwości:

  • wyliczanie zastępstw na podstawie wniosków urlopowych
  • przesyłanie dokumentów do właściwych osób zgodnie ze strukturą firmy
  • śledzenie etapu przetwarzania dokumentów
  • monitorowanie działań przez Internet

b