• moduł dla firm prowadzących warsztaty naprawcze, serwisy pogwarancyjne, świadczących usługi naprawcze
  • rejestrowanie przyjmowanych urządzeń w ramach obsługi zleceń serwisowych
  • zlecenia serwisowe
  • przeglądy
  • funkcja automatycznych powiadomień
  • automatyzacja procesu informowania klienta o etapie realizacji zlecenia (powiadomienia e-mail lub SMS),
  • możliwość generowania dokumentów handlowych i księgowych z poziomu modułu enova Serwis (wymagane dodatkowe moduły)

Więcej informacji na temat modułu:

pomoc@unicore.pl