• dla ośrodków szkoleniowych działających zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz dla firm prowadzących szkolenia wewnętrzne dla pracowników
  • ewidencja oraz planowanie szkoleń
  • ewidencja (rejestracja) uczestników szkoleń
  • planowanie i obsługa grup szkoleniowych
  • rozliczanie grup szkoleniowych
  • sprawozdawczość wewnętrzna i zewnętrzna
  • system kontroli przebiegu szkoleń oraz wpływu należności z tytułu faktur za usługi szkoleniowe

 

Więcej na temat modułu:

pomoc@unicore.pl