Moduł umożliwia wewnętrzną windykację przeterminowanych należności, tzw. windykację przedsądową

Moduł wspiera pracę działu windykacji poprzez automatyzację procesów generowania dokumentów oraz monitowania dłużnika, m.in. poprzez wysyłkę sms i e-mail.

Dla kogo:

 • Pracownicy Działu Windykacji
 • Pracownicy Działu Księgowość

Funkcjonalność:

 • pozwala zdefiniować własne procedury windykacyjne, które określają kolejno wykonywane czynności (etapy) w trakcie procesu windykacyjnego,
 • umożliwia generowanie dokumentów rozliczeniowych, jak wezwania i noty odsetkowe wg wyznaczonych spraw,
 • umożliwia generowanie zadań CRM na podstawie etapów spraw (wymaga licencji na CRM),
 • na podstawie realizowanych etapów sprawy umożliwia automatyczną wysyłkę wiadomości sms lub e-mail (wymaga licencji na CRM oraz dodatków SMS oraz CRM Outlook),
 • pozwala na tworzenie wielu ścieżek windykacyjnych (tzw. spraw windykacyjnych).

Do obsługi procesów windykacji włączono bezpłatnie – poprzez udostępnienie nowych obiektów i możliwości konfiguracyjnych – elementy Workflow. Dzięki temu możliwe jest szybkie i proste tworzenie procesów windykacyjnych.

Dla wymagających Klientów, obsługujących procesy windykacyjne w bardziej różnorodny sposób, istnieje możliwość modyfikacji i rozbudowy podstawowych procesów z wykorzystaniem funkcjonalności modułu Workflow (wymaga licencji na Workflow).

Benefity:

 • zmniejszenie pracochłonności obsługi procesów windykacyjnych firmy,
 • automatyzacja czynności związanych z windykacją,
 • szybki wgląd do dokumentów oraz aktualnie prowadzonych spraw,
 • pełna informacja analityczna o windykowanych należnościach wg spraw windykacyjnych.