• możliwość wewnętrznej windykacji przeterminowanych należności
  • automatyzacja procesów generowania dokumentów oraz monitorowania dłużnika, m.in. poprzez wysyłkę sms i e-mail
  • możliwość definiowania własnych procesów windykacyjnych
  • generowanie dokumentów rozliczeniowych (m.in. wezwania, noty odsetkowe)
  • generowanie zadań CRM na podstawie etapów windykacji (wymagany moduł CRM)
  • automatyczna wysyłka wiadomości sms lub e-mail
  • tworzenie wielu spraw windykacyjnych

 

* Do obsługi procesów windykacji włączono bezpłatnie elementy Workflow. Dzięki temu możliwe jest szybkie i proste tworzenie procesów windykacyjnych.

 

Więcej informacji na temat modułu:

pomoc@unicore.pl