• prowadzenie rozrachunków z kontrahentami za pośrednictwem usługi płatności masowych
  • generowanie numerów indywidualnych rachunków wirtualnych podczas wprowadzania faktury sprzedaży
  • Importowanie do enova365 pliku z elektronicznym zestawieniem operacji bankowych
  • możliwość nanoszenia informacji istotnych księgowo przez osoby nieposiadające specjalistycznej wiedzy (standardowe mechanizmy programu – matryce)
  • wsparcie działu księgowego poprzez naniesienie w dokumencie źródłowym (wpłacie/wypłacie, operacji bankowej) szczegółowych atrybutów (cecha, opis analityczny), które zostaną wykorzystane do automatycznego zaksięgowania wyciągów

 

Więcej informacji na temat modułu:

pomoc@unicore.pl