• ewidencja procesów związanych z wydawaniem oraz zwrotem/zagubieniem/zniszczeniem odzieży roboczej i wyposażenia pracownika
  • kontrola aktualnej liczby wydanej odzieży i wyposażenia pracownika
  • możliwość generowania zwrotów odzieży “przeterminowanej”

 

 

Więcej informacji na temat modułu:

pomoc@unicore.pl