Pobieranie załącznika do raportu drukowanego

W raporcie drukowanym dodać pole obrazu. Do pola obrazu podpiąć metodę BeforePrint. Poniżej przykład kodu z wydruku zlecenia produkcyjnego pobierającego załącznik ze struktury bazowej. W poniższym przykładzie obsługiwane typy plików to tif i jpg. private void pictureBox1_BeforePrint(object sender, System.Drawing.Printing.PrintEventArgs e) … Continued

Generowanie raportów w PM po aktualizacji systemu operacyjnego zwraca wyjatki

wpis w: Dla użytkowników, Instrukcje | 0

Po aktualizacji systemu operacyjnego podczas wywołania raportu w PM pojawia się błąd: RuntimeMethodHandle.InvokeMethod System.Reflection.TargetInvocationException: Obiekt docelowy wywołania zgłosił wyjątek. —> DevExpress.XtraReports.Serialization.XRSerializationException: 0: Typ „System.Attribute” jest zdefiniowany w zestawie, do którego nie istnieje żadne odwołanie. Musisz dodać odwołanie do zestawu „System.Runtime, … Continued

Uruchomienie harmonogramu APS

wpis w: Konfiguracja | 0

Program Unicore Produkcja wyposażony jest w zaawansowany mechanizm harmonogramowania i planowania APS (advanced planning and scheduling), który pozwala zaplanować procesy produkcji w firmie w możliwie najbardziej optymalny sposób, rozdzielając poszczególne procesy produkcyjne pomiędzy odpowiednie maszyny w ramach jednego stanowiska roboczego, … Continued

Konfiguracja MSDTC (wystawianie dokumentów UP w programie handlowo-magazynowym)

wpis w: Konfiguracja | 0

Aby umożliwić programowi Unicore Produkcja automatycznie wystawianie dokumentów w programie handlowo-magazynowym (w Enova zawsze, w HMF tylko jeśli zaznaczony jest parametr “Twórz transakcję przy wystawianiu dokumentów”), niezbędne jest przeprowadzenie konfiguracji usługi składowej o nazwie Koordynator Transakcji Rozproszonych (MS DTC) na serwerze, … Continued

Synchronizacja danych z Pervasive do MsSQL

wpis w: ..., Baza wiedzy | 0

Synchronizację danych z Pervasive do MsSQL można przeprowadzić z wykorzystaniem Pulpitu Menadżerskiego i bazy analitycznej. Do przeprowadzenia synchronizacji danych między bazami danych wymagana jest spójność architektury oraz włączona opcja ‘Ad Hoc Distributed Queries’ na serwerze SQL. Utworzyć Systemowe DNS z Pervasive … Continued

Migracja Produkcji z MySQL do MSSQL

wpis w: Dokumentacja, Instalacja | 0

W przypadku przejścia na silnik Microsoft SQL musi nastąpić migracja danych Unicore Produkcji. Proces nie jest automatyczny i składa się z kliku etapów: wykonać kopię bezpieczeństwa bazy, zabezpieczyć przed skasowaniem, Przeniesienie bazy Enova z bazy źródłowej wyeksportować do plików dane … Continued

Konfiguracja współpracy z Ace.OLEDB.12.0

wpis w: Konfiguracja | 0

Należy pamiętać, że wszystkie te komponenty potrzebne są do poprawnego działania importu. W przypadku otrzymania komunikatu o niezgodności bitowej, dany instalator należy uruchomić z wiersza poleceń, z uprawnieniami administratora, z parametrem /passive (scieżka_dostepu\nazwa_pliku_instalatora.exe /passive). W przypadku otrzymania powyższego komunikatu podczas … Continued

UNICORE CLIENT CENTRE

Unicore Client Centre – to internetowy system obsługi Klientów firmy Unicore. System umożliwia: monitorowanie zadań, zakładanie nowych zadań, dodawanie komentarzy oraz notatek, wyszukiwanie gotowych rozwiązań typowych problemów, monitorowanie licencji, podgląd płatności, dokonanie płatności online System jest również bazą wiedzy dla Klienta. Po … Continued