Generowanie raportów w PM po aktualizacji systemu operacyjnego zwraca wyjatki

wpis w: Dla użytkowników, Instrukcje | 0

Po aktualizacji systemu operacyjnego podczas wywołania raportu w PM pojawia się błąd: RuntimeMethodHandle.InvokeMethod System.Reflection.TargetInvocationException: Obiekt docelowy wywołania zgłosił wyjątek. —> DevExpress.XtraReports.Serialization.XRSerializationException: 0: Typ „System.Attribute” jest zdefiniowany w zestawie, do którego nie istnieje żadne odwołanie. Musisz dodać odwołanie do zestawu „System.Runtime, … Continued

UNICORE CLIENT CENTRE

Unicore Client Centre – to internetowy system obsługi Klientów firmy Unicore. System umożliwia: monitorowanie zadań, zakładanie nowych zadań, dodawanie komentarzy oraz notatek, wyszukiwanie gotowych rozwiązań typowych problemów, monitorowanie licencji, podgląd płatności, dokonanie płatności online System jest również bazą wiedzy dla Klienta. Po … Continued

Użycie cech globalnych w Pulpicie Menadżerskim

wpis w: Instrukcje | 0

W Pulpicie Menadżerskim dostępna jest możliwość dodawania cech globalnych do zestawień tabelarycznych. W pierwszej kolejności należy utworzyć cechę globalną, np.: Następnie w raporcie tabelarycznym dodać cechę globalną do zestawienia:   Dodając cechę do zestawienia należy wskazać nazwę dodawanej cechy, unikalne … Continued

Dlaczego warto zakupić gwarancję na oprogramowanie?

Zakup gwarancji oprogramowania Unicore nie jest obowiązkowy. Kupując licencję, nabywa się prawo do użytkowania programu dożywotnio. Wykupienie rocznej gwarancji to prawo klienta. Dla prawidłowego rozwoju firmy i chęci rozbudowywania technologii niezbędna jest aktualizacja programów. Po wykupieniu gwarancji na kolejny rok … Continued

Instalacja certyfikatów na IIS7

wpis w: Instrukcje, Konfiguracja | 0

Instalacja certyfikatów na IIS7 Pobrać certyfikat w formacie PKCS7 (p7s) i zmienić rozszerzenie pliku na p7b lub utworzyć plik z rozszerzeniem .crt wklejając do pliku przesłaną treść certyfikatów (łącznie z sekcjami –BEGIN CERTIFICATE— oraz —END CERTIFICATE—) W MMC dodać przystawkę Certyfikaty … Continued

Aktualizacja oprogramowania Unicore

wpis w: Aktualności, Instrukcje, Porady & FAQ | 0

Wyróżniamy dwa rodzaje aktualizacji:  1. Aktualizacja Terminowa – odpłatna aktualizacja programu z odtworzeniem warunków gwarancji na kolejne 12 miesięcy od daty zakończenia poprzedniego okresu gwarancyjnego. Koszt: 15% wartości programu według cen z cennika Producenta na dzień zakupu aktualizacji. Termin: 12 miesięcy … Continued