Jak użyć tablicy parametrów w PM?

Załóżmy, że w PM zdefiniowaliśmy słownik wielowartościowy z kluczem postaci “RRRR-MM”. Słownik ma cztery wartości, np st1,st2,st3,st4. Możemy pobrać z niego wartości w taki sposób: SELECT tab.okres, tab.st1, tab.st2, tab.st3, tab.st4 FROM (SELECT wiersz.ref.value('(Key/text())[1]', 'varchar(50)') AS okres, wart.ref.value('(anyType/text())[1]', 'decimal (18,2)') … Continued

Najczęstsze problemy przy instalacji Pulpitu Menadżerskiego

wpis w: FAQ | 0

“Unicore.Dashboard.exe – Assert Failure” możliwe przyczyny wystąpienia tego błędu: 1. Windows Update – nieaktualne wersje bibliotek programów MS Windows oraz innych programów Microsoft. 2. Pojawiający się komunikat przy uruchomieniu: “Przełączenie grafiki ‘Aplikacja ,,unicore.dashboard.exe” używa grafiki 3D i/lub wideo, ale nie … Continued

Podstawowe pojęcia

wpis w: FAQ | 0

Artykuł wymaga dokończenia! Najczęstsze BOM – Bill Of Materials/Struktura/Rozwinięcie materiałowe/Recepta wsad = batch = szarża = namiar = nastaw OEE [oi:] – Overall Equpiment Effectiveness – Ogólna Wydajność Wyposażenia, wskaźnik procentowy (im wyższy tym lepszy) mówiący o poziomie wykorzystania środków … Continued