Migracja Produkcji z MySQL do MSSQL

wpis w: Dokumentacja, Instalacja | 0

W przypadku przejścia na silnik Microsoft SQL musi nastąpić migracja danych Unicore Produkcji. Proces nie jest automatyczny i składa się z kliku etapów: wykonać kopię bezpieczeństwa bazy, zabezpieczyć przed skasowaniem, Przeniesienie bazy Enova z bazy źródłowej wyeksportować do plików dane … Continued

Ręczna instalacja patch’a w XEN 6.2

wpis w: Instalacja | 0

Zalogować się do konsoli hosta przez ssh. wget http://support.citrix.com/(…)/XS62E001.zip unzip -qq XS62E001.zip xe patch-upload file-name=XS62E001.xsupdate. Wyświetli się Patch UUID np dedcc0dd-d8f3-47….. Musimy znaleźć Host UUID (w XenCenter – serwer – General) lub z konsoli xe host-list –minimal np 6f03c2ac-9198-4a1d-836f-c8bf2e28e28e xe … Continued

Import dokumentów z produkcji do Handlu

wpis w: Instalacja | 0

Pod powyższym odnośnikiem znajduje się zestaw raportów niezbędnych do importu dokumentów Unicore Produkcja do programu Handel. Raporty w plikach tekstowych należy zapisać w bazie jako raporty AMBasic pod nazwami identycznymi z nazwami plików bez rozszerzeń. W raporcie SyncUP należy podać … Continued

Instalacja MES

wpis w: Instalacja | 0

InstalacjaInstalacja serwisu Logistyka rozpoczynamy od instalacji niezbędnych składników systemu, koniecznych do uruchomienia. W tym celu używamy narzędzia instalacji składników Web, dostępnego z poziomu menedżera internetowych usług informacyjnych: Po uruchomieniu narzędzia pobierania składników platformy sieci Web należy wyszukać i zainstalować poniższe … Continued