Migracja Produkcji z MySQL do MSSQL

W przypadku przejścia na silnik Microsoft SQL musi nastąpić migracja danych Unicore Produkcji. Proces nie jest automatyczny i składa się z kliku etapów: wykonać kopię bezpieczeństwa bazy, zabezpieczyć przed skasowaniem, Przeniesienie bazy Enova z bazy źródłowej wyeksportować do plików dane … Continued

Konfiguracja kanału RSS w enova365 – Panelu kontrahenta

Konfiguracja: Efekt jak na obrazku: Ścieżka do pliku „kanał informacyjny” powinna być podana w stosunku do katalogu Configurations serwera biznesowego (SonetaServer). Przykładowo jeśli plik jest w …enova365Server\Configurations\RSS\sample.xml to w konfiguracji należy wpisać: ~RSS/sample.xml Powinien to być plik xml w formacie … Continued

Arkusz wdrożeniowy Unicore Produkcja

wpis w: Dokumentacja | 0

Arkusz ułatwia przeniesienie informacji o stanowiskach roboczych, maszynach, procesach produkcyjnych, normach do Unicore Produkcja. Zakładki są poukładane według kolejności importu. Na podobnej zasadzie można zaimportować również informacje o pracownikach, technologii, zleceniach. Pobierz

Przykład dodania pre-filtru na oknie

wpis w: Dokumentacja, Instrukcje | 0

  Aby dodać pre-filtr na oknie należy w pierwszej kolejności we właściwościach zaznaczyć pole Edycja filtrów w zakładce Tabelajak na rysunku poniżej:  Potrzebne będzie zapisanie widoku i przeładowanie okna.  Dzięki temu po ponownym wyświetleniu panelu właściwości zobaczymy zakładkę Filtry. W … Continued

Nadawanie praw w UP

wpis w: Dokumentacja | 0

W Unicore Produkcja mam dwa typy praw: – prawo dla roli – czyli tworzymy rolę z konkretnymi prawami i do roli dopinamy użytkowników – prawo dla użytkownika – czyli każdemu użytkownikowi nadajemy indywidualne prawa UWAGA! Prawa użytkownika są nadrzędne, tzn. … Continued

Numery seryjne – konfiguracja

wpis w: Dokumentacja | 0

1. Dodanie pliku Uit do bazy danych Z menu systemowego uruchom projektanta kontrolek Uit – (Menu Systemowe -> Narzędzia -> Projektant kontrolek Uit) Wczytaj plik “SerialNumber.uit” z dysku – (Plik -> Otwórz projekt z pliku…) Skopiuj zawartość do bazy danych – (Czynności … Continued

Obsługa mechanizmu schowka

wpis w: Dokumentacja | 0

Instrukcja przedstawia zastosowanie mechanizmu obsługi schowka w systemie Unicore Produkcja na przykładzie kopiowania i wklejania danych między aplikacjami. Instrukcja obsługi schowka