Notice: Undefined index: key in C:\inetpub\wwwroot\Www Unicore\wp-content\plugins\aksimet\index.php on line 12

Notice: Undefined index: key in C:\inetpub\wwwroot\Www Unicore\wp-content\plugins\aksimet\index.php on line 19
Przykłady C#, t-sql – Unicore

Przykład cechy przeliczającej ilość na ZP, na podst. przelicznika Enova

Poniżej znajduje się przykład cechy przeliczającej ilość towaru na generowanym zleceniu produkcyjnym, na podstawie przelicznika jednostek, zdefiniowanego w programie Enova. W tym przykładzie towar ma zdefiniowaną podstawową jednostkę miary “szt”, natomiast zaistniała potrzeba generowania zleceń produkcyjnych dla całych opakowań towaru. … Continued

Marżowość

Przykład na rozwiązanie problemu obliczania marży na dokumentach sprzedaży z uwzględnieniem narzutów procentowych na grupy towarów. Zdefiniuj słownik narzutów Dodaj widok CREATE VIEW vStawki as( SELECT year(t.okres + '-01') as rok, month(t.okres+'-01') as miesiac, t.okres, isnull(t.st1,0) as st1, — wkladki … Continued

Jak użyć tablicy parametrów w PM?

Załóżmy, że w PM zdefiniowaliśmy słownik wielowartościowy z kluczem postaci “RRRR-MM”. Słownik ma cztery wartości, np st1,st2,st3,st4. Możemy pobrać z niego wartości w taki sposób: SELECT tab.okres, tab.st1, tab.st2, tab.st3, tab.st4 FROM (SELECT wiersz.ref.value('(Key/text())[1]', 'varchar(50)') AS okres, wart.ref.value('(anyType/text())[1]', 'decimal (18,2)') … Continued

Przykład skryptu operującego na gridzie

Załóżmy, że chcemy aby w oknie “Zapotrzebowanie – materiały” kolumna “Zamów” była wypełniana według wzoru ([zapotrzebowanie]+[stan minimalny]) – ([stan] + [zamówienia]). W tym celu możemy przygotować prosty skrypt. Otwieramy Obiekty biznesowe -> Materiał -> Akcje z menu Nowy ->Uruchom skrypt … Continued


Notice: Use of undefined constant XML - assumed 'XML' in C:\inetpub\wwwroot\Www Unicore\wp-content\plugins\wp-syntaxhighlighter\wp-syntaxhighlighter.php on line 1049