Sprzedaż w odniesieniu do wz

wpis w: Gotowe raporty REPX | 0

Raport pokazuje faktury w podziale na: – faktury, które w bieżącym okresie miały wystawione wz – faktury, który miały wystawione wz w innym okresie niż faktura – faktury bez wz UWAGA! Raport uwzględnia tylko pozycje faktur z materiałem, tzn., że … Continued

Rozrachunki

wpis w: Gotowe raporty REPX | 0

Raport pokazuje bieżące rozrachunki kontrahenta z firmą oraz strukturę zaległości. Zawiera informacje tj.: kontrahent, limit wartościowy, wartość do rozliczenia (z FV), wartość płatności przeterminowanych ogółem, wartość płatności przeterminowanych w przedziałach: od 30 dni, od 31 do 60, od 61 do … Continued

Stany magazynowe

wpis w: Gotowe raporty REPX | 0

Raport pokazuje bieżący stan magazynowy określonego towaru Stany magazynowe Zestaw danych .txt Aby pobrać plik należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na linku, a następnie wybrać Zapisz element docelowy jako… i wskazać lokalizację miejsca, w który ma zostać zapisany plik. Po … Continued

Stany magazynowe na dzień

wpis w: Gotowe raporty REPX | 0

Raport pokazuje stany magazynowe na określony dzień miesiąca. po wybraniu raportu w parametrze należy podać na jaki dzień raport ma pokazać stany magazynowe. Raport pokazuje również stan bieżący. Dane wyświetlane są w podziale na magazyny. Stany magazynowe na dzień Zestaw … Continued

Limity wartościowe kontrahentów

wpis w: Gotowe raporty REPX | 0

Raport pokazuje wysokość limitu kontrahenta, sumę faktur i dokumentów pz oraz ile zostało kontrahentowi do wykorzystania. Limity wartościowe kontrahentów Zestaw danych .txt Aby pobrać plik należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na linku, a następnie wybrać zapisz element docelowy jako… i … Continued

Harmonogram zakupów wg PZ

wpis w: Gotowe raporty REPX | 0

Raport pokazuje informację o zakupach firmy wg dokumentów PZ. Harmonogram zakupów wg PZ Zestaw danych Aby pobrać plik należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na linku, a następnie wybrać zapisz element docelowy jako… i wskazać lokalizację miejsca, w który ma zostać … Continued

Analiza zakupów

wpis w: Gotowe raporty REPX | 0

Raport pokazuje zakupy firmy w podziale na miesiące wg lat. Zawiera informacje takie jak: dział, kontrahent, artykuł, ilość, wartość netto oraz wartość brutto. Analiza zakupów Zestaw danych .txt Aby pobrać plik należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na linku, a następnie … Continued

Zestawienie różnic w ilościach rozliczonych

wpis w: Gotowe raporty REPX | 0

Poniżej przedstawiony jest raport analityczny pokazujący różnice między ilością planowaną składników do rozliczenia a ilością na rozliczonych Zleceniach w zadanym okresie czasu. Raport należy przekopiować do katalogu z szablonami systemu (Templates) i zaimportować do bazy danych z poziomu okna Zarządzaj szablonami. Link … Continued