Nowa wersja enova365 2012.3.4

wpis w: Aktualności | 0

19 stycznia 2021 opublikowana została wersja 2012.3.4 enova365 zawierająca następujące funkcjonalności i poprawki:

UWAGA! enova365 2012.3.4 jest kompatybilna tylko z najnowszą wersją Unicore Produkcja

Kadry Płace:

  • Deklaracje PIT – Zgodnie z rozporządzeniem Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych obowiązującym od 31 grudnia 2020 roku dodano nowe wzorce formularzy i wydruków deklaracji.
  • Podstawa zasiłku – W związku z nowymi zasadami ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w ciąży i zasiłku macierzyńskiego obowiązującymi od 16 grudnia 2020 roku wprowadzono zmiany w ustalaniu podstawy zwolnienia chorobowego z kodem B oraz nieobecności rozliczanych jako zasiłek macierzyński. Podstawy zasiłku w okresie ciąży i zasiłku macierzyńskiego po 16 grudnia 2020 roku będą ustalane bez uwzględniania okresów obniżonego wymiaru czasu pracy z powodu COVID-19.

Księgowość:

  • Deklaracja CIT-8 – Zaktualizowano formularze, wydruki i schematy eDeklaracji dla deklaracji CIT-8 do wersji 29 oraz załączników: CIT-8/O do wersji 16, CIT-8/BR do wersji 7, CIT/8SP do wersji 4 oraz CIT/8S do wersji 4. Opublikowano także formularze, wydruki i schematy eDeklaracji dla nowych załączników do CIT-8(29).
  • Złe długi w PIT i CIT – Udostępniono nowy mechanizm kwalifikacji płatności do tzw. złych długów w podatku dochodowym CIT. Nowy mechanizm powstał ze względu na konieczność bardzo szczegółowej prezentacji w deklaracji rocznej podatku dochodowego CIT-8 (w nowym załączniku CIT/WZ) danych o płatnościach i rozliczeniach będących podstawą korekty z tytułu złych długów, co nie było możliwe przy dotychczas stosowanym w programie podejściu, opartym na wyliczeniu skorygowanej podstawy opodatkowania/straty.
  • Deklaracje PIT – Zaktualizowano strukturę XML eDeklaracji PIT-28(23) obowiązującą dla rozliczenia roku 2020.
  • Rejestr VAT – Zestawienie do deklaracji PSD-1 dostępny z poziomu listy Rejestr VAT został zaktualizowany o informacje niezbędne do wypełnienia deklaracji PSD-1.

Szczegóły w ulotce do wersji.