Licencja Unicore oraz licencje enova365 są udzielane na jedną firmę, na liczbę jednoczesnych użytkowników. W przypadku Pulpitu Menedżerskiego jedna licencja zapewnia dostęp nielimitowanej liczbie użytkowników do jednego źródła danych. Przez źródło danych rozumiemy pojedynczą bazę danych SQL.
Wraz z zakupem licencji klient otrzymuje gwarancję uprawniającą do pobierania i instalowania wszystkich wersji programu opublikowanych w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu. Gwarancja nie obejmuje prawa do usług szkolenia, instalacji ani wdrożenia.

Rodzaje przedłużenia gwarancji

Aktualizacja terminowa

Odpłatne odtworzenie warunków gwarancji na kolejne 12 miesięcy od daty zakończenia poprzedniego okresu gwarancyjnego.

  • Koszt: 16% wartości licencji według cen z cennika na dzień zakupu przedłużenia gwarancji.
  • Termin: 12 miesięcy licząc od daty zakończenia poprzedniego okresu gwarancyjnego.

Aktualizacja otwarta

Odpłatne odtworzenie warunków gwarancji na 12 miesięcy
od daty jej zakupu.

  • Koszt: 30% wartości licencji według cen z cennika na dzień zakupu przedłużenia gwarancji.
  • Termin: 12 miesięcy licząc od daty zakupu przedłużenia gwarancji


Dobór licencji

Przykład 1 – Osobne bazy handlu i finansów

Należy zastosować licencje dla dwóch źródeł danych: bazy handlu i bazy FK. Można zastosować upust wartościowy przy jednoczesnym zakupie.


Przykład 2 – jednej bazie dane kilku programów

W przypadku jednego podmiotu, który używa Handlu, FK, ale ich dane są we wspólnej bazie, wystarczy licencja na jedno źródło danych. 


Przykład 3 – wiele baz danych

(wiele baz danych, np. kilka podmiotów jednego właściciela). W tym przypadku stosujemy licencje bez limitu firm. Koszt to trzykrotność pojedynczej licencji.