Wymagania

Bazy danych:
  • Microsoft SQL Server Full Use 2012 lub nowszy
  • MySQL

Środowisko

Stacja robocza – komputer z:
  • ilością pamięci RAM: minimum 4 GB
  • systemem operacyjnym Microsoft Windows 10 z zainstalowanymi krytycznymi poprawkami i aktualizacjami
  • Microsoft .NET Framework 4.8 lub nowszy
  • połączeniem z Internetem